Rond alle losse eindjes af, maak van een komma een punt.

Niet afgewerkte taken kunnen al je energie opslorpen. Je raakt het overzicht kwijt,  door je halve werk. Je bent veel tijd kwijt met het zoeken van oplossingen die het ene gat dichten met het andere.  De taken die je had voorgenomen om te doen, lukken niet. Je raakt gefrustreerd,  vermoeid en lusteloos. Je wordt ziek. Wil je grip op je tijd, je agenda, je huis en je administratie ? Een organizing traject is een op maat gemaakt traject, afhankelijk van het beschikbare budget of de grootte van de klus die je wilt klaren. 

  • Bij de gratis kennismaking en intake maken we een inventarisatie van de knelpunten. Een nulmeting maakt zichtbaar hoe de huidige situatie is.
  • Daarna maken we een (kort) plan van aanpak.
  • fase 3 is de daadwerkelijke gedragsveranderende begeleiding.
  • na afloop volgt een korte evaluatie  en een tweede meting om de winst en de besparing inzichtelijk te maken.       

De nulmeting en de tweede meting zijn instrumenten die ontwikkelt zijn door de NBPO, de nederlandse beroepsvereniging van professional organizers. 

  • Pakketprijs  voor het reorganiseren van je inbox en documenten in 6 uur. Eur 480,00 exclusief 21 % btw.
  • Pakketprijs voor timemanagement en agendabeheer in 6 uur en na een maand 1 uur. Eur 560,00 exclusief 21 % btw.
  • Pakketprijs voor reorganiseren van je werkplek en het verbeteren van je werkflow in 9 uur. Eur 720,00 exclusief 21 %  btw. 
  • Deze pakketten zijn inclusief een (kort) plan van aanpak, gedragsveranderende begeleiding en een evaluatie na afloop.    
  • Voor particuliere organizing trajecten geldt een uurtarief van Eur 65,00 exclusief 21 % btw. Het doel en het aantal benodigde uren, wordt in overleg vastgesteld.