Klazien Tempelaar

Klazien Tempelaar geeft coaching en advies aan moedige mensen, die hun huishouden, hun tijd en hun agenda op orde willen brengen, maar niet weten hoe ze dat kunnen aanpakken.
Om nieuw gedrag aan te leren heb je moed nodig, lef en doorzettingsvermogen. Dat is aanwezig in ieder mens, al zit het wel eens verstopt in de chaos en onder de troep. Als orde en structuur aanbrengen niet jouw sterkste kant is en overzicht ontbreekt, kun je het  talent van Klazien Tempelaar wellicht heel goed gebruiken.
Door een organizing traject krijg je  inzicht, overzicht, rust en ruimte.  Stroop je mouwen maar op, trek je werkkleding aan en zet je telefoon op stil. We kunnen van start.  Als je durft.  

Klazien Tempelaar is senior professional organizer en autismecoach.
Ook mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en AD(H)D hebben baat bij de doelgerichte coaching van Klazien Tempelaar.
 
(Bestuurs)lid van de NBPO, de Nederlandse beroepsvereniging van professional organizers.